E n g l i s h English version
IQM.ro


IQ Management intranet ERPCertificari
Sistemul Integrat de ManagementCertificari ISO
Certificat Cod NATO de agent economic

Cuprins

Sistemul Integrat de Management


Pentru a asigura un grad inalt de protectie informatiilor si resurselor proprii, cat si celor incredintate de clientii si partenerii societatii, IQ Management a implementat Sistemul de Management al Securitatii Informatiilor conform standardului ISO/IEC 27001:2005, compania fiind certificata din anul 2007.

Implementarea Sistemului de Management al Securitatii Informatiilor vizeaza imbunatatirea metodelor si activitatilor tehnice si administrative de protectie a informatiilor, pentru a garanta clientilor, partenerilor si personalului societatii existenta controalelor de securitate, conforme standardelor internationale, legislatiei aplicabile si intelegerilor contractuale in vigoare.

In calitate de dezvoltator, integrator, implementator si operator naţional al Sistemului Naţional de Inregistrare si Identificare a Animalelor, IQ Management a alocat resurse tehnico-economice suplimentare pentru maximizarea gradului de securitate la nivelul intregii organizatii, utilizand echipamente si solutii de securitate IT de ultima generaţie si personal dedicat exclusiv administrarii acestui domeniu sensibil.


Sistemul de management este incontinuu imbunatatit si dezvoltat, astfel ca astazi avem certificat un sistem integrat de management care se aplica tuturor proceselor din cadrul organizatiei noastre.

Sistemul Integrat de Management este evaluat periodic pentru eficacitate prin audituri interne si analize ale conducerii, pentru a se asigura imbunatatirea permanenta a acestuia.

Standardele de excelenta si angajamentul conducerii IQ Management in domeniul calitatii contureaza filosofia companiei. Ne-am luat angajamentul de a oferi nivele superioare de servicii IT&C, dezvoltand un program care sa capaciteze toata compania.
  • SR EN ISO 9001:2008 – Sisteme de management al calitatii

  • SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu
Prin implementarea standardului SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu, IQ Management poate demonstra public angajamentul fata de mediu, asigurand buna gestionare a resurselor si imbunatatirea performantelor. Utilizarea mai profitabila a resurselor ne permite sa mentinem un nivel redus al costurilor.

Aspectele de mediu semnificative identificate sunt luate in considerare Ón stabilirea, implementarea si mentinerea SIM.

  • SR OHSAS 18001:2008 – Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale
Prin implementarea in IQ Management a standardului SR OHSAS 18001:2008 – Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale, managementul demonstreaza existenta unui angajament pentru administrarea corecta si minimizarea riscurilor de incidente si boli profesionale.

Sistemul de Management al Calitatii a fost incontinuu imbunatatit si dezvoltat, astfel ca astazi avem certificat un sistem de management integrat care se aplica tuturor proceselor din departamentele organizatiei noastre.

Sistemul de Management Integrat este evaluat periodic pentru eficacitate prin audituri interne si analize ale conducerii, pentru a se asigura imbunatatirea permanenta a acestuia.

Standardele de excelenta si angajamentul conducerii IQ Management in domeniul calitatii contureaza filosofia companiei. Ne-am luat angajamentul de a oferi nivele superioare de servicii IT&C, dezvoltand un program care sa capaciteze toata compania.


Cuprins

Certificat Cod NATO de agent economic

IQ Management a fost certificata ca furnizor de produse si servicii pentru NATO, primind CERTIFICATUL nr. 1436 de alocare a Codului NATO de agent economic, conform HG 445/2003.


IQ MANAGEMENT SRL
CUI RO199311, RC J23/1003/20.05.2005
TehnoPark Corbeanca, Petresti, judetul Ilfov, Romania, Tel: +40 21 350 25 09, Fax: +40 21 350 25 10, E-mail: office@iqm.roIQ Management gestioneaza datele cu caracter personal in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si cu Legea nr. 129/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Copyright © 2002-2020
IQ Management
Powered by Domino
 Webmaster

Sus