E n g l i s h English version
IQM.ro


IQ Management intranet ERPCertificariCertificare: Operator de date cu caracter personal

Sistemul Integrat de ManagementCertificari ISO
Certificat Cod NATO de agent economic

Cuprins

Certificare: Operator de date cu caracter personal

IQ Management este inscrisa sub Nr. 32345 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter Personal, in conformitate cu prevederile din Legea Nr. 677/2001 - modificata si completata. In consecinta, IQ Management poate efectua urmatoarele operatiuni:
- prelucrarea datelor cu caracter personal;
- operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;
- stocarea datelor cu caracter personal;
- pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
- evidenta datelor cu caracter personal;
- structura organizata de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate.
Pentru asigurarea securitatii datelor, IQ Management aplica urmatoarele masuri tehnice si organizatorice adecvate:
- protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale;
- protejarea datelor cu caracter personal impotriva pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat;
- protejarea datelor cu caracter personal in cazul transmiterii de date in alte retele, aceste transferuri facandu-se criptat conform protocolului SSH,
- protejarea datelor cu caracter personal impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Cuprins

Sistemul Integrat de Management


Pentru a asigura un grad inalt de protectie informatiilor si resurselor proprii, cat si celor incredintate de clientii si partenerii societatii, IQ Management a implementat Sistemul de Management al Securitatii Informatiilor conform standardului ISO/IEC 27001:2005, compania fiind certificata din anul 2007.

Implementarea Sistemului de Management al Securitatii Informatiilor vizeaza imbunatatirea metodelor si activitatilor tehnice si administrative de protectie a informatiilor, pentru a garanta clientilor, partenerilor si personalului societatii existenta controalelor de securitate, conforme standardelor internationale, legislatiei aplicabile si intelegerilor contractuale in vigoare.

In calitate de dezvoltator, integrator, implementator si operator naţional al Sistemului Naţional de Inregistrare si Identificare a Animalelor, IQ Management a alocat resurse tehnico-economice suplimentare pentru maximizarea gradului de securitate la nivelul intregii organizatii, utilizand echipamente si solutii de securitate IT de ultima generaţie si personal dedicat exclusiv administrarii acestui domeniu sensibil.


Sistemul de management este incontinuu imbunatatit si dezvoltat, astfel ca astazi avem certificat un sistem integrat de management care se aplica tuturor proceselor din cadrul organizatiei noastre.

Sistemul Integrat de Management este evaluat periodic pentru eficacitate prin audituri interne si analize ale conducerii, pentru a se asigura imbunatatirea permanenta a acestuia.

Standardele de excelenta si angajamentul conducerii IQ Management in domeniul calitatii contureaza filosofia companiei. Ne-am luat angajamentul de a oferi nivele superioare de servicii IT&C, dezvoltand un program care sa capaciteze toata compania.
  • SR EN ISO 9001:2008 – Sisteme de management al calitatii

  • SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu
Prin implementarea standardului SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu, IQ Management poate demonstra public angajamentul fata de mediu, asigurand buna gestionare a resurselor si imbunatatirea performantelor. Utilizarea mai profitabila a resurselor ne permite sa mentinem un nivel redus al costurilor.

Aspectele de mediu semnificative identificate sunt luate in considerare n stabilirea, implementarea si mentinerea SIM.

  • SR OHSAS 18001:2008 – Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale
Prin implementarea in IQ Management a standardului SR OHSAS 18001:2008 – Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale, managementul demonstreaza existenta unui angajament pentru administrarea corecta si minimizarea riscurilor de incidente si boli profesionale.

Sistemul de Management al Calitatii a fost incontinuu imbunatatit si dezvoltat, astfel ca astazi avem certificat un sistem de management integrat care se aplica tuturor proceselor din departamentele organizatiei noastre.

Sistemul de Management Integrat este evaluat periodic pentru eficacitate prin audituri interne si analize ale conducerii, pentru a se asigura imbunatatirea permanenta a acestuia.

Standardele de excelenta si angajamentul conducerii IQ Management in domeniul calitatii contureaza filosofia companiei. Ne-am luat angajamentul de a oferi nivele superioare de servicii IT&C, dezvoltand un program care sa capaciteze toata compania.


Cuprins

Certificat Cod NATO de agent economic

IQ Management a fost certificata ca furnizor de produse si servicii pentru NATO, primind CERTIFICATUL nr. 1436 de alocare a Codului NATO de agent economic, conform HG 445/2003.


IQ MANAGEMENT SRL
CUI RO199311, RC J23/1003/20.05.2005
TehnoPark Corbeanca, Petresti, judetul Ilfov, Romania, Tel: +40 21 350 25 09, Fax: +40 21 350 25 10, E-mail: office@iqm.roDesigned by Delta IQ Management este inscrisa sub Nr. 32345 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter Personal, in conformitate cu prevederile din Legea Nr. 677/2001 - modificata si completata.
Copyright © 2002-2019
IQ Management
Powered by IBM Domino
 Webmaster

Sus