PNDR
Programul National pentru Dezvoltare Rurala
Masura 143
Exit
Axa prioritara 1 Stare: Nelansata

Masura 143 Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori

Se finanteaza: 100%
Valoare minima finantata: -
Valoare maxima finantata: -

Obiectiv general
Imbunatatirea competitivitatii sectorului agricol prin ameliorarea gestionarii durabile de catre fermieri a exploatatiilor lor avand ca rezultat cresterea performantei acestora.

Obiectiv specific
Imbunatatirea managementului general al exploatatiilor agricole pentru atingerea performantei, cu impact asupra ameliorarii generale a rezultatelor (output-urilor) acestor exploatatii, diversificarea activitatilor fermelor, identificarea cerintelor necesare respectarii standardelor comunitare privind siguranta profesionala la locul de munca si protectia mediului.

Obiective operationale
Facilitarea accesului la serviciile de consiliere si consultanta a beneficiarilor masurii de semisubzistenta pentru a asigura trecerea acestora in categoria fermelor comerciale.
Elaborarea de planuri de afaceri, consiliere pentru intocmirea cererilor pentru a beneficia de masuri de dezvoltare rurala in special pentru tinerii fermieri, fermele de semi-subzistenta si fermierii care aplica pentru masurile de agro-mediu, precum si persoanele fizice ce aplica pentru masura 221.
Consiliere si consultanta privind respectarea bunelor practici agricole si de mediu si cerintele obligatorii in materie de gestiune prevazute in articolele 4 si 5 si anexele III si IV la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a unor norme comune pentru schemele de sprijin direct din cadrul politicii agricole comune si de stabilire a unor scheme de sprijin pentru agricultori.

Domeniul de actiune al masurii
Scopul masurii este de a sprijini agricultorii sa utilizeze serviciile de consiliere si consultanta in vederea restructurarii si imbunatatirii performantelor generale ale activitatii acestora.
Se va urmari difuzarea de cunostinte in materie de gestiune si administrare a terenurilor si a exploatatiilor agricole, de aplicare a bunelor practici agricole si de mediu conform Cap. 1 articolele 4 si 5 si anexele III si IV din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.
Actiunile sprijinite in cadrul masurii:
Pentru perioada 2007 – 2009:
A. Servicii de consiliere si consultanta (inclusiv pentru intocmirea documentelor) pentru fermierii care sunt eligibili sa acceseze sprijin financiar acordat prin urmatoarele masuri din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala: Masura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, Masura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta”, Masura 221 „Prima impadurire a terenurilor agricole” pentru beneficiari persoane fizice, Masura 214 „Plati pentru agro – mediu”.
B. Servicii de consiliere si consultanta privind managementul exploatatiei si aplicarea bunelor practici agricole si de mediu asa cum sunt prevazute in Capitolul 1 articolele 4 si 5 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 si anexele III si IV ale aceluiasi regulament, privind normele de securitate la locul de munca precum si alte conditii prevazute in regulamentele comunitare, pentru fermierii care sunt eligibili sa acceseze sprijin financiar acordat prin masurile din axa I si II.
C. Servicii de consiliere si consultanta privind respectarea standardelor unei agriculturi moderne de calitate adresata exploatatiilor agricole comerciale, inclusiv procesarea in cadrul fermei, pentru masurile din axa I si II.
Perioada 2010-2013
In cursul acestei perioade sprijinul se acorda exclusiv pentru furnizarea de servicii de consiliere si consultanta agricultorilor care beneficiaza de sprijin pentru exploatatiile de semi-subzistenta Beneficiari Beneficiarii directi ai acestui sprijin sunt furnizorii de consiliere si consultanta respectiv entitati publice sau private, care indeplinesc criteriile de calificare si de selectie.
Beneficiarii finali ai acestui sprijin sunt fermierii, asa cum sunt definiti in subcapitolul 5.2.

Masura sprijina
Perioada 2007-2009
a) Fermieri care detin ferme de semi-subzistenta;
b) Tineri fermieri si instalarea acestora;
c) Fermieri care aplica pentru masura 214 ”Plati pentru agro – mediu”;
d) Fermieri (doar persoane fizice) care aplica pentru masura 221 „Prima impadurire a terenurilor agricole”;
e) Alti fermieri (ferme comerciale, membri ai unor grupuri de producatori sau ai altor forme asociative) pentru actiunile de consiliere/consultanta generala prevazute la punctele B) si C) din cadrul masurii.
Perioada 2010-2013
Fermieri care detin ferme de semi-subzistenta.
Monitorizarea va evidentia indeplinirea obiectivelor de catre firmele de consultanta apreciind astfel si calitatea serviciului furnizat.

Volumul si nivelul sprijinului
Pentru 2007-2009
Volumul sprijinului este de 100% cheltuieli eligibile.
Detaliile pentru serviciile oferite si suma exacta care va fi platita pentru fiecare serviciu vor fi incluse in contractele semnate cu fiecare furnizor de consultanta.
Pentru 2010-2013
Valoarea sprijinului este de 100% din cheltuielile eligibile numai pentru fermele de semisubzistenta.
Nu sunt eligibile cheltuielile de investitii.