PNDR
Programul National pentru Dezvoltare Rurala
Masura 214
Exit
Axa prioritara 2 Stare: Nelansata

Masura 214 Plati de Agro-mediu

Se finanteaza: 100%
Valoare minima finantata: 58 € / ha
Valoare maxima finantata: 130 € / ha

Motivatie
Platile de agro-mediu sunt necesare pentru a sprijini dezvoltarea durabila a zonelor rurale si pentru a raspunde cererii din ce in ce mai mari a societatii pentru servicii de mediu. Platile acordate prin aceasta masura trebuie sa incurajeze fermierii sa deserveasca societatea ca intreg prin introducerea sau continuarea aplicarii metodelor de productie agricola compatibile cu protectia si imbunatatirea mediului, a peisajului si caracteristicilor sale, a resurselor naturale, a
solului si a diversitatii genetice.

Obiectivul masurii (specific)
Obiectivul acestei masuri este de a contribui la dezvoltarea durabila a spatiului rural prin incurajarea utilizatorilor de terenuri sa introduca sau sa continue metodele de productie agricola compatibile cu protectia si imbunatatirea mediului, inclusiv a biodiversitatii, apei, solului si a peisajului rural.

Obiective operationale
-Mentinerea pajistilor cu inalta valoare naturala
-Mentinerea biodiversitatii prin aplicarea practicilor agricole traditionale
-Managementul adecvat al pajistilor importante pentru pasari
-Asigurarea protectiei apei si solului

Lista pachetelor existente:
1. Pajisti cu Inalta Valoare Naturala
2. Practici Agricole Traditionale
3. Pajisti Importante Pentru Pasari – pachet pilot
4. Culturi verzi

Domeniu de aplicare si actiuni
Platile de agro-mediu vor fi acordate fermierilor care isi asuma, in mod voluntar, angajamente de agro-mediu pentru o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului.
Platile de agro-mediu cuprind doar acele angajamente care depasesc cerintele minime evidentiate mai jos, care prezinta nivelul de referinta neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea platilor compensatorii de agro-mediu.

Beneficiari
Fermieri

Criterii de eligibilitate
Platile de agro-mediu pot fi acordate ca parte a masurilor daca beneficiarul:
1) este utilizatorul unei suprafete agricole localizata pe teritoriul României, identificabila in Sistemul Integrat de Administrare si Control, cu o suprafata minima de 1 ha iar parcelele eligibile au dimensiunea minima de 0,3 ha;
2) se angajeaza sa mentina angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de 5 ani, de la data semnarii acestuia;
3) se angajeaza sa respecte cerintele minime relevante pe suprafata intregii ferme;
4) se angajeaza sa respecte cerintele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplica;
5) se angajeaza sa tina o evidenta a activitatilor agricole corelate cu implementarea cerintelor de agro-mediu;
6) declara pe propria raspundere ca nu a utilizat fertilizanti chimici si /sau pesticide in ultimii 5 ani pe suprafetele pe care intentioneaza sa aplice
Din punctul de vedere al eligibilitatii terenului, in prezent platile de agro-mediu se acorda pentru terenul arabil si pentru pajisti.

Forma si valoarea sprijinului
Plata de agro-mediu este platita ca plata fixa la hectar si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile aditionale suportate de fermieri.
Plata se va face in intregime catre fermier. Plata se efectueaza anual.
Pachetele de agro-mediu disponibile
Pachetul 1: Pajisti cu Inalta Valoare Naturala
Obiectiv operational
Mentinerea pajistilor cu inalta valoare naturala
Tinta 2013: 1.450.000 hectare sub angajament
Cerinte de management
- Utilizarea fertilizantilor chimici este interzisa.
- Utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pâna in echivalentul a maxim 30
kg. N s.a./ha
- Utilizarea pesticidelor este interzisa
- Cositul poate incepe doar dupa data de 1 iulie.
- Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua saptamâni de la efectuarea cositului;
- Pasunatul se efectueaza cu maxim 1 UVM pe hectar
- Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor;
- Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament.
- Nu vor fi realizate insamântari de suprafata sau suprainsamântari. Se pot face insamântari cu specii din flora locala doar in cazurile când anumite portiuni de pajiste degradeaza sau sunt afectate accidental.
Plata compensatorie la hectar = 124 Euro
Pachetul 2 Practici agricole traditionale
Poate fi aplicat doar in combinatie cu pachetul 1, insemnând ca acest pachet poate fi aplicat doar de fermierii care au aplicat si pentru pachetul 1.
Obiectiv operational
Mentinerea biodiversitatii prin aplicarea practicilor agricole traditionale
Tinta 2013: 375.000 hectare sub angajament
Cerinta de management
Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament cu exceptia celor operate cu forta animala. Respectarea acestei practici conduce la costuri mai mari pentru fermieri. Lucrari cum ar fi cositul manual sau intorsul fânului necesita munca intensa si sunt mai costisitoare decât practicile mecanizate moderne. De aceea, o plata compensatorie este acordata.
Plata compensatorie la hectar = 58 Euro
Pachetul Pilot 3 Pajisti Importante Pentru Pasari
Acest pachet va fi implementat ca pachet pilot intr-un numar de Arii Importante pentru Pasari
Obiectiv operational
Managementul adecvat al pajistilor importante pentru pasari
Tinta (total) 2013 - 173.000 hectare pajiste sub angajament
Cerinte de management
- Utilizarea fertilizantilor este interzisa
- Utilizarea pesticidelor este interzisa
- Cositul se poate efectua doar dupa data de 31 iulie
- Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia
- O banda necosita sau nepasunta, lata de 3 metri, va fi lasata pe marginile fiecarei parcele
- Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua saptamâni de la efectuarea cositului
- Pasunatul se va efectua cu maximum 0.7 UVM pe hectar
- Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor
- Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament
- Nu vor fi realizate insamântari de suprafata sau suprainsamântari. Se pot face insamântari cu specii din flora locala doar in cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental
- Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament, cu exceptia celor operate cu forta animala.
Se acorda o plata compensatorie de 101 euro pe hectar
Obiectiv operational
Asigurarea protectiei apei si a solului
Tinta 2013: 700.000 hectare sub angajament
Cerinte de management
- Semanarea culturilor verzi trebuie realizata pâna la sfârsitul lunii septembrie. Plantele ce pot fi utilizate ca si culturi verzi sunt: mazarea, mazarichea, rapita, mustarul, lupinul, sulfina;
- Doar fertilizantii organici pot fi utilizati inaintea infiintarii culturilor verzi. Utilizarea fertilizantilor chimici pentru culturile verzi este interzisa;
- Biomasa formata trebuie sa fie incorporata in sol cel târziu pâna la finalul lunii Martie.
Lucrarile agricole necesare pentru urmatoarea cultura pot incepe doar dupa ce s-a realizat aceasta actiune.
- Nu este permis aratul pajistilor existente in ferma pe toata durata angajamentului
Cerinta cuprinsa in GAEC specifica faptul ca: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie sa fie acoperit cu culturi de toamna sau sa fie lasat nelucrat pe cel putin 20% din suprafata de teren arabil a fermei”. Pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC acest pachet se poate aplica pe maximum 80% din suprafata de teren arabil apartinând unei ferme.
Plata compensatorie pentru suprafata acoperita de culturile verzi care depaseste suprafata protejata prin GAEC (suprafata protejata prin GAEC este de 20%) = 130 Euro pe hectar
Combinarea pachetelor de agro-mediu
Doar pachetul 1 si pachetul 2 se pot aplica in combinatie pe aceiasi suprafata de teren. In aceasta situatie si platile aferente acestor pachete se cumuleaza, neexistând cerinte care ar putea platite de doua ori.