E n g l i s h English version
IQM.ro


IQ Management intranet ERPPlata electronica • Termeni si conditii:
  • Ce servicii/oferte vor fi platite online cu cardul?
  • Certificate digitale pentru acces securizat la aplicatii.
  • Politica de livrare a produselor
  • Certificatele sunt eliberate centralizat si sunt downloadabile din aplicatia clientilor, prin canale securizate si activate printr-o cheie de acces ce este transmisa la incasarea banilor.
  • Politica de retur/anulare
  • Nu se admit retururi, certificatele nu sunt reutilizabile, sunt emise nominal pentru persoane ce detin drepturile de acces in baza contractelor de concesiune incheiate intre medicii veterinari concesionari si Directiile Sanitar Veterinare Judetene sau utilizatorii sistemului autorizati de catre DSV-uri in urma cererilor depuse.
  • Politica de confidentialitate
  • Datele clientilor nu sunt transferabile altor companii.
  • Informatii privind siguranta datelor clientilor
  • Datele clientilor sunt mentinute in serverele sistemului SNIIA/BND aflat pe serverele gazduite la Serviciul de Telecomunicatii Speciale si protejate prin canale securizate. • IQ MANAGEMENT SRL
  CUI RO199311, RC J23/1003/20.05.2005
  TehnoPark Corbeanca, Petresti, judetul Ilfov, Romania, Tel: +40 21 350 25 09, Fax: +40 21 350 25 10, E-mail: office@iqm.ro  IQ Management gestioneaza datele cu caracter personal in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si cu Legea nr. 129/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

  Copyright © 2002-2021
  IQ Management
  Powered by Domino
   Webmaster

  Sus