E n g l i s h English version
IQM.ro


IQ Management intranet ERPDespre noiCompania

Compania IQ MANAGEMENT a fost fondata in anul 1991, forma de organizare juridica este cea de societate cu raspundere limitata, iar capitalul social al companiei este de 100.000 RON.

In vederea standardizarii calitatii serviciilor la nivelul cerut de potentialul clientilor, IQ Management a initiat implementarea Sistemului Calitatii conform ISO 9001, compania fiind certificata din decembrie 2002.

Datorita dezvoltarii organizatiei si dorintei conducerii de a se adapta in permanenta la cerintele pietii IT&C, IQ Management a implementat Sistemul de Management al Securitatii Informatiei conform ISO/IEC 27001:2005, sistem certificat in anul 2008, fiind printre primele 10 companii din tara certificate conform acestui standard. Implementarea Sistemului de Management al Securitatii Informatiei vizeaza imbunatatirea metodelor si activitatilor tehnice si administrative de protectie a informatiilor, pentru a garanta clientilor, partenerilor si personalului societatii existenta controalelor de securitate, conforme standardelor internationale, legislatiei aplicabile si intelegerilor contractuale in vigoare.

In anul 2009, organizatia noastra a implementat Sistemul Integrat de Management in conformitate cu urmatoarele standarde:
• SR EN ISO 9001:2008 – Sisteme de management al calitatii
• SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu
• SR OHSAS 18001:2008 – Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale

Sferele de actiune ale companiei IQ Management se subscriu urmatoarelor domenii de activitate: managementul informatiei si managementul proiectelor.

Managementul informatiei constituie preocuparea de baza a societatii, in contextul gestionarii acesteia intr-un cadru structurat, adaptat realitatilor romanesti si in conformitate cu tendintele europene.

Componentele acestui sector de activitate sunt focalizate asupra informatiilor din sfera guvernamentala, financiar-bancara si a consumatorilor, persoane juridice sau fizice.

Astfel, din aceasta perspectiva, IQ Management ofera servicii de gestiune a bazelor de date, de proiectare si dezvoltare a aplicatiilor pe Internet si/sau Intranet.

In ceea ce priveste activitatea companiei in domeniul managementului de proiecte, eforturile sunt orientatate spre managementul de proiecte finantate din fonduri europene.

De-a lungul timpului, IQ Management:
- a participat la elaborarea pachetului de servicii integrat privind microcreditarea, impreuna cu specialisti din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, in vederea derularii operatiunilor de microcreditare din Fondul National de Solidaritate, operatiune in cadrul careia aplicatiile software dezvoltate au fost extrem de apreciate;
- a fost printre primii operatori avizati de Ministerul Justitiei ai Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, oferind acest serviciu multor institutii bancare din Romania, cu unele din ele (Unicredit Romania SA – fosta Demir Bank) dezvoltand aplicatii specifice;
- a facut parte din Consortiul AME castigator al licitatiei de informatizare a activitatii CASAOPSNAJ;
- a proiectat, dezvoltat si implementat platforma de administrare a activitatii Comisiei Nationale de Gradare a Semintelor de Consum. Operarea se face in baza unui parteneriat pe termen lung al CNGSC cu unitatea noastra, in regim de outsourcing;
- a asigurat in regim de urgenta aplicatiile de scanare si intefatare bancara a Fondului National de Garantare a Creditelor pentu Intrepriderile Mici si Mijlocii, Programul Prima Casa;
- a realizat in perioada 2003 – 2004 platforma de administrare a activitatii Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;
- a proiectat, dezvoltat si operat, incepand cu anul 2004, Sistemul de identificare a animalelelor din speciile ovine, caprine si suine, iar pana la data prezentei au fost identificate si inregistrate peste 80 de milioane de animale. In cadrul acestui contract, IQ Management detine, opereaza si administreaza peste 2500 de calculatoare in toata tara, gestioneaza comunicatiile cu baza centrala de date si asigura managementul intregului sistem, in beneficiul Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;
- a dezvoltat si operat aplicatiile destinate Agentiei de Plati si Interventii pentru Agricultura de gestiune a programelor de plati complementare pentru schemele de sprijin in sectorul zootehnic, in perioada 2008-2013;
- a executat in regim de outsourcing aplicatiile de gestiune a activitatii ANAMOB (Asociatia Nationala a Morarilor si Brutarilor) in programul finantat de POSDRU – de formare profesionala continua in sector;
- a asigurat consultanta si managementul Proiectului eAccess, pentru proiectarea, furnizarea si implementarea unui sistem informatic integrat de e-Sanatate pentru Cresterea Eficientei Serviciilor de Sanatate pentru pacientii Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva Bucuresti. Proiect finantat din Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POSCCE.


Tehnologii folosite in dezvoltarea si operarea produselor si serviciilor

Limbaje, arhitecturi, platforme de dezvoltare

a) JAVA

Dezvoltare aplicatii distribuite in arhitectura conforma J2EE

Jboss Application Server:
 • Java servlets, JSP, custom tag libraries, Ajax technology, Echo1, Echo2 Echopoint, EchopointNG
 • EJB, Hibernate
 • JMS
 • JMX services

  Integrare biblioteci Open Source versatile si performante:
 • JasperReports
 • OSCache
 • Lucene
 • NekoHTML
 • Jxl
 • SiteMesh
 • JfreeChart
 • GeoServer

  b) Lotus Notes Domino

 • Lotus Script

  c) PHP + Java script + Ajax

  Baze de date:
 • Lotus Notes
 • PostgreSQL + Extensii GIS
 • Oracle
 • DB2
 • MySQL

  Sisteme de operare:
 • OS 400
 • OpenBSD
 • Linux  Clientii societatii

  Clientii IQ Management sunt principala noastra preocupare, in contextul in care organizarea si functionarea companiei le este dedicata.

  Experienta acumulata in relatiile contractule cu entitatile financiar bancare, de asigurari, precum si cu cele din sectorul guvernamental a contribuit la consolidarea unei atitudini in organizatia noastra, orientata exclusiv spre satisfacerea exigentelor clientilor nostri, fapt ce a condus la statuarea cu acestia a unor raporturi pe termen mediu si lung.

  Portofoliul nostru de clienti a inclus sau include:

  AVAB, BRD - Grup Societe Generale, Banca Transilvania, Demirbank (Romania), Banca Comerciala Ion Tiriac, Banca Agricola/Reiffeissen Bank, Banca Italo - Romena, West Bank, Demir Romlease, BT Leasing Transilvania, International Leasing , Carion Romania, DAD Consulting, CASAOPSNAJ, Agentia Domeniile Statului, Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar Bucuresti, Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti, Institutul de Igiena si Sanatate Publica Bucuresti, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Directiile Sanitare Veterinare Judetene, Asirom SA, Comisia Nationala de Gradare a Semintelor de Consum.

  Implicarea societatii noastre in activitatea clientilor a crescut in contextul in care am fost printre promotorii conceptelor moderne privind parteneriatul public-privat si ale derivatelor acestuia. • IQ MANAGEMENT SRL
  CUI RO199311, RC J23/1003/20.05.2005
  TehnoPark Corbeanca, Petresti, judetul Ilfov, Romania, Tel: +40 21 350 25 09, Fax: +40 21 350 25 10, E-mail: office@iqm.ro  IQ Management gestioneaza datele cu caracter personal in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si cu Legea nr. 129/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

  Copyright © 2002-2020
  IQ Management
  Powered by Domino
   Webmaster

  Sus