Finantare on-line

Finantare intranet

IQ ManagementPrezentare programePrezentare programe
Proceduri de lucru
Login
Help
Exit

Introducere
Program 1
Program 2
Program 3
Program 4

Orizont 2007
Programul este operat de IQ Management (IQM), in colaborare cu Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA (FNGCIMM), incepand cu data de 15.02.2007.
IQM disemineaza informatiile, colationeaza cererile, selecteaza proiectele eligibile, proceseaza solicitarile de finantare, acorda asistenta in elaborarea studiilor si a documentatiei de finantare, monitorizeaza derularea rambursarii.
FNGCIMM analizeaza documentatiile prezentate si sustinute de IQM, avizeaza sau respinge proiectele, acorda finantarea prin una din bancile comerciale partenere la care solicitantul are deschis cont. Este un program de finantare standard.

Se finanteaza proiecte de investitii viabile din punct de vedere economico-financiar, cu impact in mediul rural, dupa cum urmeaza:

  -  90% pentru investitii in: constructii, utilaje si alte fonduri fixe similare, terenuri, amenajari hidro, infrastructura de drumuri si comunicatii, infiintare si extindere de culturi, sere, septel etc.

 -  10% capital de lucru: materii prime si materiale, combustibili, energie si alte utilitati care concura in mod direct la realizarea investitiei.
Obiective
- Consolidarea segmentului IMM cu activitati in zonele rurale si pre-orasenesti
- Extinderea ariei de acoperire a mecanismelor de finantare in mediul rural
- Pregatirea unor IMM-uri pentru dezvoltare, consolidare in piata si acces la Fondurile structurale
Domeniile de activitate vizate
- Procesarea productiei de origine vegetala si productia in micro-fermele de animale
- Colectarea, sortarea, depozitarea si distributia produselor agricole in stare proaspata sau refrigerata
- Productia in centrele de procesare a produselor de origine animala
- Servicii de consultanta de profil, de asistenta financiara, de instruire si reconversie profesionala
- Servicii de asistenta fitosanitara si sanitar veterinara
- Servicii prestate consiliilor locale in regim externalizat
Proiecte finantabile
Sunt considerate proiecte eligibile proiectele cu impact in domeniile principale sau conexe vizate si care au o valoare minima de 50.000 RON si maxima de 500.000 RON.
Criterii de eligibilitate
Sunt eligibile intreprinderile cu o cifra de afaceri mai mica de 50.000.000 EURO si cu mai putin de 250 angajati, care nu au datorii restante la Bugetul de Stat (mai vechi de 6 luni) si care prezinta proiecte viabile din punct de vedere economic.
Garantii solicitate
(in functie de natura si riscurile proiectului)
- Bilet la Ordin pentru suma finantata  sau garantii mobiliare sau imobiliare
- Polite de asigurare pentru bunurile finantate si polite de asigurare de viata pentru administratorul afacerii
- Contributie financiara proprie de (% din valoarea proiectului propus)
Conditii de acordare
Durata pentru care se acorda finantarea este cuprinsa intre 1 si 5 ani, cu o perioada de gratie intre 3 si 6 luni.
Dobanda practicata de FNGCIMM la aceste finantari este cuprinsa intre 9,5% si 11,5% pe an.Program
Descriere
Program1
Hrana curata
Program2
Agricultura ecologica
Program3
Servicii in mediul rural
Program4
Infrastructura micilor comunitati locale
Copyright © 2007 IQ Management & Delta
Powered by Lotus Notes Domino
Designed by Delta
Sus